Naziv preduzeća: Metalopromet za reciklažu otpada i preradu metala d.o.o.
Skraćeni naziv: Metalopromet doo
Adresa: Vrbaski put bb, 25230 Kula
Telefon: 025/723-266  lok.9
Telefaks: 025/723-266  lok.8
Internet: www.metalopromet.rs
E-pošta: office@metalopromet.co.rs
Matični broj: 08071705
Poreski broj: 100262959
Direktor: Zoran Dimić