Naziv preduzeća: METALOPROMET DOO Za reciklažu otpada i preradu metala
Skraćeni naziv: METALOPROMET DOO
Adresa: Vrbaski put bb, 25230 Kula, Srbija
Telefon: +381 (0)25 723 266
Telefaks: +381 (0)25 723 891
Internet: www.metalopromet.rs
E-pošta: office@metalopromet.co.rs
Matični broj: 08071705
Poreski broj: 100262959
Direktor: Zoran Dimić