O preduzeću

Metalopromet doo Kula je osnovan 1949. godine. Osnovne aktivnosti preduzeća su trgovina i prerada sekundarnim metalnim otpadom i metalurškim proizvodima.

Od 2004. godine Metalopromet je kompanija u privatnom vlasništvu, koja posluje unutar „Eraković“ grupe. Velikim i konstantnim ulaganjem, Metalopromet se pozicionirao među vodećim kompanijama koje se bave prikupljanjem i reciklažom metalnog otpada i trgovinom metalurških proizvoda i usluga. U našem prodajnom programu, sa lagerom od preko 5.000 t metalurških proizvoda, nalaze se sledeće grupe proizvoda:

 1. Toplo valjani limovi debljina od 1.5 mm do 200 mm
 2. Bešavne i šavne cevi
 3. Hladno valjani i pocinkovani lim
 4. Okrugli šipkasti čelik (valjani i vučeni)
 5. Čelični nosači i profili
 6. Alatni čelik
 7. Materijal za zavarivanje
 8. Betonsko gvožđe, mreža i binori

Posedujemo moderne mašine za sečenje i savijanje limova i sa širokom paletom čeličnih proizvoda postali smo vodeći centar u Vojvodini.

Na centralnom skladištu, koje je smešteno na 6 hektara sa preko 7.000 m2 zatvorenog proizvodno-skladišnog prostora, posedujemo sledeću opremu:

 1. CNC prese od 500 t za savijanje profila do 6 m dužine u paru sa makazama za sečenje limova do 15 mm debljine
 2. Fiber laser snage 2 kW za sečenje limova formata 1,5 x 3 m do 12 mm debljine
 3. Plazma uređaj za sečenje limova do 40 mm debljine, dimenzije stola 2 x 6 m
 4. Uređaj za gasno sečenje limova do 200 mm debljine sa dimenzijom stola 2 x 6 m
 5. Trakaste testere za sečenje šipkastog i alatnog čelika prečnika do 550 mm
 6. Odmatalicu sa makazama za sečenje tabli iz kotura debljine do 6 mm i širinom do 1.500 mm sa kojom možemo da ponudimo širok spektar usluga i brz servis po zahtevu kupca.

Sa bogatom opremom, lagerom i proizvodnim kapacitetima, Metalopromet proizvodi metalne konstrukcije i različite zavarene, peskirane i ofarbane čelične proizvode i delove.

UPRAVLJANJE KVALITETOM

KALKULATOR TEŽINE

Kliknite na sliku da biste koristili kalkulator težine čelika.

UPOREDNI STANDARDI ČELIKA

Ovde možete pogledati tabelu uporednih standarda čelika: KLIKNITE OVDE